دکتر علی اوجاقی

دامپزشک

گردآورنده، مترجم

نویسنده، ویراستار

COVID-19 and Rabies Broadcaster

Email: [email protected]

دکتر علی اوجاقی

دامپزشک

گردآورنده، مترجم

نویسنده، ویراستار

COVID-19 and Rabies Broadcaster

Email: [email protected]

تماس با من
  • آدرس: ایران، خراسان رضوی
  • ایمیل: [email protected]
  • تلفن: 0098-915-111-2459
  • :
فرم تماس